Info

Velkommen til Fagbokforlaget KRLE!

Her finn du nettressursane til læreverka Inn i livet og Cogito.

Innhaldet kan du finne på ulike måtar. Frå framsida er stoffet organisert etter type innhald. Her får du tilgang til alt vi har av forteljingar, myldrebilete, oppgåver osb.  Det er markert kva for tema og/eller religion dei ulike ressursane høyrer til, og du kan bruke dei på ulike trinn. Er du meir interessert  i stoff knytt til eit spesielt kapittel i eit av læreverka, kan du klikke deg inn via menyen ovanfor.