Tilværets hjul

Tilværets hjul blir også kalla for livshjulet. Illustrasjonane viser det buddhistisk verdssynet og korleis vi blir gjenfødde til ulike former.