Biletmiksar

I biletmiksaren kan du dra objekt inn i ramma, flytte dei rundt, gjere dei større eller mindre, rotere og spegelvende dei. Du kan endre bakgrunn med eit klikk.

Dette verktøyet passar til å presentere og snakke om dei omgrepa elevane skal lære.

_